Wildplukkersgilde
 
Leren en inspireren

Het Wildplukkersgilde is een vereniging voor professionele wildplukkers

Wildplukkersgilde Nederland is van/voor wildplukgidsen, met als doel:

Het beoefenen en stimuleren van wildplukken in Nederland, met aandacht voor natuur(behoud), gezondheid en plezier.

Het ontwikkelen, uitwisselen en uitdragen van kennis en ervaring.

Het onderhouden van een inspirerend netwerk.

.


 


Wat hebben we te bieden:

Samen kennis delen, is kennis vermenigvuldigen.

We hebben samen een aantal regels opgeschreven waar ieder lid zich aan houdt. Lid zijn biedt een waarborg voor een bepaalde kwaliteit.

Onderhoud van nieuwe regels en nieuwe kennis over bijvoorbeeld wildplukbeleid in natuurgebieden of soorten die op de rode lijst staan.


Wat vragen we van je:

Lidmaatschap vraagt een actieve rol in onze vereniging, activiteiten worden door en voor onze leden georganiseerd.

Voorwaarde voor lidmaatschap is dat je je al enige jaren professioneel als wildplukgids bezig houdt met wildplukken.

Een bijdrage in de onkosten van ongeveer 25 euro per jaar

Voor meer informatie over aanmelding:
wildplukkersgilde@xs4all.nl