Wildplukkersgilde
 
Leren en inspireren

Iedere wildplukgids is uniek, toch zijn er overeenkomsten.

Dit vinden alle leden van het Wildplukkersgilde belangrijk:


Natuurbeleving, -bescherming en -behoud

•    Zorgvuldige omgang met natuur, gematigd plukken en rapen, met respect voor dieren en planten.

•    Houden aan de wet en aan de regels van de grondeigenaar / terreinbeheerder.

•    Vergroten van bekendheid met en betrokkenheid bij natuur, ten behoeve van het vergroten van draagvlak voor natuurbehoud.

Gezondheid, voedselveiligheid en voedselbewustzijn

•    Goede voorlichting over wat wel en niet eetbaar is.

•    Oog voor gezondheid in relatie met natuurbezoek in het algemeen en de wildpluk in het bijzonder.

•    Bewuste omgang met voedsel, in relatie met de ecologische en maatschappelijke aspecten van (stads)landbouw en bio-industrie.

Plezier, gezelligheid, genieten

•    Nieuwe smaaksensaties.

•    Gezellig samen de natuur in / een lekker dagje uit.

•    ‘Het goede leven’ hoeft niet duur te zijn.